top of page
Untitled_Artwork 81.png
Untitled_Artwork 81.png

Komend vanuit Achterberg richting de Grebbe bepaalde het ‘klompenkerkje’ aan de Boslandweg al meer dan 100 jaar het gezicht op de Grebbeberg. Het kerkje is gebouwd in 1890. Het witte kerkje of het ‘klompenkerkje’ aan de Boslandweg nabij het punt waarop deze weg uitmondt op de Cuneraweg in Achterberg, behoort tot de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

 

Ontstaan van de naam ‘klompenkerk’
Hoe het zijn naam ‘klompenkerkje’ gekregen heeft, is niet duidelijk. In het streekblad ‘Veluwepost’ geeft een scribent een impressie van zijn bezoek aan Achterberg. Zijn mening, dat de naam ‘klompenkerk’ voortkomt uit het feit, dat veel boeren op klompen naar de kerk gingen, welke klompen vervolgens werden achtergelaten in het toen bestaande houten portaaltje, lijkt echter verzonnen.

In 1974 werd het wel aanwezige houten, maar kleine portaaltje vervangen door een in steen opgetrokken portaal van redelijke omvang. Het komt onwaarschijnlijk voor, dat de vroegere beperkte entree ontoegankelijk werd gemaakt door opgeslagen klompen. Wel kwamen meerdere mensen op klompen naar de kerk, doch dit was een gevolg van het feit, dat veel buitenwegen onverhard waren. In de winterse perioden en bij vochtige weersomstandigheden waren die landwegen minder goed begaanbaar.

Geschiedenis
In 1957 is er een consistorieruimte aan de kerk gebouwd.
In 1959 werd het kerkgebouw aangesloten op het elektriciteitsnet, waardoor de petroleumlampverlichting kon worden vervangen door de nu nog aanwezige verlichting. De oude petroleumlampen werden in 1969 onder de leden verkocht.
In 1960 werd het kerkgebouw aangesloten op het waterleidingnet.
In  de tweede helft van de vijftiger en in de zestiger jaren van de 20e eeuw werd veel uitgesteld onderhoud aan het kerkgebouw uitgevoerd. Er werden meerdere verbeteringen en of vernieuwingen aan het in- en exterieur tot stand gebracht.
In 1961 werd onder meer de gehele kapconstructie vernieuwd, waardoor het gebouw tijdelijk niet gebruikt kon worden.Tijdelijk werden de erediensten in het achterhuis van de boerderij op Hogesteeg 25 gehouden.
In 1961 werd er een nieuwe planken vloer in de kerk gelegd. In 1990 is deze vloer weer vervangen voor de huidige vloer.
In 1965 werd voor het eerst gesproken over orgelbegeleiding bij de gemeentezang. Daarna duurde het nog enkele jaren voordat het ook daadwerkelijk zover was.
In 1969 is er een ambtswoning gekocht aan de Cuneraweg 94a.
In 1971 is besloten om een parkeerterreintje aan te leggen voor kerkbezoekers.
In 1973 werd er een nieuw voorportaaltje aan de kerk gebouwd.
In 1987 is er een geluidsinstallatie aangebracht.
In 1994 heeft er een wegverlegging plaatsgevonden. De Boslandweg liep vroeger strak langs het kerkgebouw op. In de praktijk blijkt de wegomlegging goed te voldoen, terwijl onze kerkelijke gemeente bovendien een nieuw en ruimer parkeerterrein kon laten aanleggen. De gevaren bij het verlaten van het kerkgebouw waren door de wegomlegging tot een minimum beperkt.
In 2015 is men begonnen met het bouwen van een nieuw kerkgebouw. De belangrijkste redenen waren de ouderdom en de te beperkte omvang van het oude gebouw. In 2016 is het oude, witte ‘klompenkerkje’ gesloopt.

Voor meer informatie over de historie van het ‘klompenkerkje’ verwijzen wij u naar het boekje genaamd: 'Het klompenkerkje' door R. van Ommeren.

Historie van de kerk

A-150-300x225.jpeg
2011_081515-08-20111013.jpeg
Achterberg.-Oud-Ger.-Gem.-in-Ned.-Achterberg.-1990.jpg
bottom of page