top of page
Untitled_Artwork 81.png
Untitled_Artwork 81.png
Untitled_Artwork 81.png

Waarom moest er een nieuwe kerk worden gebouwd?

o   We hebben een groeiende, jonge gemeente.

o   Het was een oud kerkje van 120 jaar oud met ‘steens’ muren, daardoor was het binnen erg vochtig en schimmelig.

o   We hadden geen ruimte in de vorm van zalen voor o.a. de catechisatie en de vrouwenvereniging.

Het plan is ontstaan in 2007
Gezien de bovenstaande punten moest er iets met de kerk gebeuren. In eerste instantie is er gekeken of verbouwen een optie was. Er zijn wat tekeningen gemaakt, maar dat plan werd al snel van tafel geveegd: er waren te weinig mogelijkheden. Dan blijft nieuwbouw over.

Ideeën verzamelen
Daarvoor zijn verschillende kerken bezocht. De eerste kerk die bekeken is, was het gebouw van de OGGiN te Rouveen. De architect was de heer Hulst. Deze bouwstijl sprak onze gemeente aan. Zo zijn er meerdere gebouwen bezocht die deze architect ontworpen heeft, o.a. de HHK in Barneveld.

Bouwtekeningen:

 

Bestemmingsplan buitengebied
Er moest nagedacht worden over het bestemmingsplan. In 2008 heeft de SGP een motie ingediend bij de gemeenteraad. Die is aangenomen. Daarna kregen we te maken met het bestemmingsplan buitengebied. Dit wordt één keer in de 10 jaar aangepast en een aanpassing hadden we nodig om tot een vergunning te komen. We hebben hierop gewacht, zodat de nieuwbouw met het hele plan buitengebied meegenomen kon worden. Door te wachten op de aanpassingen van het bestemmingsplan, kostte dat de kerkelijke gemeente geen geld.
Dit bestemmingsplan lag ter inzage in 2011. De laatste week diende de provincie een bezwaar in. De kerk (kerkenraadslid samen met een jurist) en de gemeente Rhenen hebben daarop bezwaar ingediend bij de Hoge Raad in Den Haag. De Hoge Raad vroeg tijdens de zitting wat de mogelijkheden zijn in dat gebied. Het gebied waar de kerk staat, heeft een maatschappelijke functie. Een kerk past daar dus prima in.
Als iets ingediend wordt bij de Hoge Raad duurt het een jaar voordat dit behandeld wordt.

Uitspraak
Op 13 maart 2013 kwam de uitspraak dat we tóch mochten bouwen. Omdat de bouwgrond mogelijk archeologische waarde heeft, is er in die tussentijd ook een archeologisch onderzoek geweest. De Flora- en faunawet kwam onderzoeken wat voor vogels en reptielen er rond de kerk aanwezig zijn. Men verwachtte bijzondere vogels en reptielen, maar er zaten alleen huismussen. Toch moeten er wel voorzieningen bij de nieuwe kerk gemaakt worden, zodat de vogels mee kunnen verhuizen. Vervolgens is het tekenwerk klaar gemaakt en de vergunning werd aangevraagd.
De burgemeester kwam met dankdag 2014 in de kerk en heeft beloofd dat hij zou informeren waar de vergunning bleef. Dat gebeurde en op 26 november 2014 hebben we de vergunning gekregen. Daarna heeft de vergunning nog 6 weken ter inzage gelegen.

Start bouw
Op 12 januari 2015 konden we officieel van start. Nadat de vergunning binnen was, is er gestart met de werkvoorbereiding. Er moesten nog verschillende tekeningen worden gemaakt.
Na veel (vrijwilligers)werk verzet te hebben kon op 13 mei 2016 het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen worden. Ook het kerkorgel is uitgebreid in aantal pijpen en is in juni 2018 in gebruik genomen.

Nieuwbouw

Standpunt-Kerk-2.jpeg
Plattegrond1.jpeg
Gevels1.jpeg
bottom of page